Bismillahirrahmanirrahim

Sederhanakan penampilan, Perindah iman.

10 Kepribadian Muslimah untuk Kebahagiaan Dunia Akhirat:
1. Aqidah yang Lurus
2. Ibadah yang Benar
3. Akhlak yang Mulia
4. Wawasan yang Luas
“Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”, Sesungguhnya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran” (QS. Az-Zumar Ayat 9)
5. Jasmani yang Kuat “Mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah” (HR. Muslim)
6. Berjuang Melawan Hawa Nafsu “Tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa (ajaran Islam)” (HR. Hakim)
7. Disiplin Menggunakan Waktu
8. Teratur dalam Suatu Urusan
9. Mandiri
10. Bermanfaat Bagi Orang Lain “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” (HR. Qudhy dari Jabir)

Author AdminWeb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *